محصولات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

ماسک سه لایه بهداشتی

مشخصات فیزیکی ماسک :

ماسک برای اهداف عمومی

ماسک با کاربرد پزشکی

مشخصات

سه لایه

سه لایه

تعداد لایه

الیاف بی بافت

الیاف بی بافت

جنس لایه های ماسک

17.5*9.5

(عرض ماسک پس از سه پیله 9.5 سانتی متر باشد)

17.5*9.5

(عرض ماسک پس از سه پیله 9.5 سانتی متر باشد)

سایز ماسک

الزامی است

الزامی است

قطعه روی بینی

تحمل وزنه1.2 کیلوگرم

-حداقل طول کش15 سانتی متر(به طوریکه گوش آسیب ندیده و برروی ضورت ثابت بماند)

تحمل وزنه1.2 کیلوگرم

-حداقل طول کش15 سانتی متر(به طوریکه گوش آسیب ندیده و برروی ضورت ثابت بماند)

کش حلقه ای و سربندها

اسپان 25-ملت بلون17-اسپان25

اسپان25-ملت بلون25-اسپان 25

ترکیب لایه های ماسک

36جعبه 50عددی

36جعبه50 عددی

تعداد در کارتن

 

مشخصات عملکردی ماسک 

 

 

 

ماسک برای اهداف عمومی

ماسک با کاربرد پزشکی

بیماران مبتلا و مشکوک به

COVID 19

و افراد آسیب پذیر

کادر درمان

 

حداقل 70%

 

حداقل 90%

 

حداقل 98%

 

حداقل 70%

 

حداقل 90%

 

حداقل 95%

 

حداقل 95%

 

حداقل 99%

 

حداکثر 30

 

حداکثر30

 

حداکثر 35